Ocenění

Certifikáty

Certifikace ISO

Cerfitikovaný systém řízení jakosti a systém řízení environmentálního managementu.

EKO-KOM

Společnost ELKO EP, s.r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-P02020064 a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů.

RETELA

V případě zakoupení světelných zdrojů: Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního RETELA (www.retela.cz). Recyklační poplatek je zahrnut v ceně výrobku

Výrobkové certifikáty

Všechny výrobky splňují požadavky evropských standardů. Naše výroba podléhá evropským normám a testům interní zkušebny. Výrobky nesou značku české kvality. Požadavky na výrobky jsou však vyšší, než určuje norma. Ve vlastní zkušebně provádíme dlouhodobé zátěžové testy a u kritických parametrů se snažíme dosáhnout vyšších hodnot tak, aby výrobky byly imunní vůči nestandardním jevům v síti a nesprávné instalaci.

Platné certifikáty:

  • GOST
  • ESČ
  • UkrSepro
  • FCC

Prohlášení o shodě

Zákaznické centrum

Infolinka

+420 573 514 211
elko@elkoep.cz

Technická podpora

+420 800 100 671
support@elkoep.cz